როგორც სნეკი

 • როგორც სნეკი:
  • სნეკების ჯიხურები / სტენდები
  • თვითმომსახურების აპარატები
  • დიუთი ფრიები
  • მგზავრთა მოსაცდელი ადგილები

​​​​​​​

 • სატრანსპორტო საშუალებები:
  • თვითმფრინავი
  • მატარებელი