კორპორატიული საჩუქარი
  • კორპორატიული საჩუქარი ინდივიდუალური ბრენდირებითა და ქასთომიზაციით:
    • კერძო კომპანიები
    • საჯარო ორგანიზაციები
    • საელჩოები და უცხოური ორგანიზაციები საქართველოში
    • საქართველოს საელჩოები საზღვარგარეთ

ჩვენ ასევე ვთანამშრომლობთ ივენთ–კომპანიებსა და სასაჩუქრეების დამამზადებელ ფირმებთან ჩურჩხელისა და სასაჩუქრე ნაკრებების - როგორც ნედლეულის - მიწოდებაზე. ივენთ–კომპანიებს დამატებით ვთავაზობთ ჩურჩხელის ამოვლების პროცესის დემონსტრირებას ნებისმიერ ადგილას.